Loopbaan counseling, sterkte en zwakte analyses, van der Velde Consultancy geeft advies
Home
Adres van van der Velde Consultancy Hoe kom ik bij van der Velde Consultancy
Home Email versturen naar van der Velde Consultancy
Wie is Dick van der Velde Lokatie Heeg (vlak bij Lemmer) Friesland
ondernemen met mensen Diensten van van der Velde Consultancy
Organisatiediagnose:
structuur, cultuur en
strategie

Analyse HRM-beleid
Onderzoek werknemerstevredenheid
Implementatie
Interim-management
Teamwork
>> Loopbaancounseling
HRM-cursus op maat


Wederzijds vertrouwen
en commitment is essentieelKeihard werken aan uw toekomstCounseling nodig? Neem contact op.

Veranderen van rol of zelfs van baan roept altijd vragen op. Wat zijn nu precies mijn capaciteiten? Vind ik het wel leuk wat ik nu doe? Wat past bij mijn persoon? Wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt? De hulp van een objectieve professional die feiten van emoties kan onderscheiden, is hierbij onontbeerlijk. Doel van loopbaancounseling is inzicht verschaffen in kwaliteiten, beperkingen en ambities en de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De deelnemer kan vervolgens gefundeerd de stappen zetten die nodig zijn.

U kunt de hulp van Van der Velde Consultancy inschakelen bij de begeleiding van een individuele werknemer, maar ook in een traject van meerdere gesprekken met meerdere medewerkers. Afhankelijk van het doel (coachings- of outsourcingstraject) stellen we een werkplan op. Daarbij is het van essentieel belang dat zowel de werkgever als de medewerker vertrouwen heeft in onze werkwijze, doelstelling en vertegenwoordigers; een voorwaarde om succesvol te kunnen samenwerken.

Een coachingstraject betekent hard aanpoten voor de betrokken medewerker. Nauwkeurig wordt onderzocht waar sterke punten en zwaktes liggen, wordt de medewerker daarvan bewust gemaakt, leert hij daarmee omgaan en vervolgens bekijken we waarin verbeteringen bereikt kunnen worden. Het traject dat daarop volgt, wordt intensief begeleid door Van der Velde Consultancy. Zonder inzet van de betrokkene is dit traject tot mislukken gedoemd. Daarom worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt en worden systemen en werkvormen toegepast die tot doel hebben de medewerker te blijven motiveren en stimuleren.

Vertrouwen in de uitgangspunten voor loopbaancounseling die hierboven staan geschetst? Neem contact op met Van der Velde Consultancy, via mail of op 0515 - 444 623.