Organisatie analyse: Hoe zien de cultuur en de structuur van uw bedrijf  eruit?
Home
Adres van van der Velde Consultancy Hoe kom ik bij van der Velde Consultancy
Home Email versturen naar van der Velde consultancy
Wie is Dick van der Velde Lokatie Heeg (Friesland)
Ondernemen met mensen Diensten van van der Velde Consultancy
>> Organisatiediagnose:
structuur, cultuur en
strategie

Analyse HRM-beleid
Onderzoek werknemerstevredenheid
Implementatie
Interim-management
Teamwork
Loopbaancounseling
HRM-cursus op maatDe mens centraal in de
diagnose
Organisatiediagnose:
structuur


Organisatiediagnose:
cultuur
Organisatiediagnose:
strategie

Diagnose? Neem contact
op.


Ben ik goed bezig als organisatie, waar sta ik nu, waar wil ik over een paar jaar staan? Dit zijn wezenlijke vragen die een ondernemer bezig houden. Om ze te beantwoorden heeft u een grondige kennis nodig van uw organisatie. Op het gebied van structuur, cultuur en strategie; de drie peilers van een organisatie.

Om een diagnose te kunnen stellen, is een heldere, onbevooroordeelde visie onontbeerlijk. Iemand van buitenaf met een grondige knowhow van organisatievraagstukken en uitgebreide ervaring kan zo'n diagnose stellen. Van der Velde Consultancy doorziet met een helikopterview het spel van formele en informele structuren en legt zo feilloos knelpunten bloot. Om vervolgens met structurele, uitvoerbare oplossingen te komen.

Van der Velde Consultancy stelt in de organisatiediagnose altijd de mens in de organisatie centraal.


In de basis is de structuur van de meeste organisaties nog steeds gebaseerd op de allereerste bedrijven die zich in de tijd van de industrialisatie vormden. Binnen dat format zijn vele variaties uitgevonden, sommigen zijn een modegril gebleken, anderen hebben steevast een plekje gevonden in de theorieboeken hierover. De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat hét ideale organigram niet bestaat.

Veranderingen gaan zo snel, uw organisatiestructuur verandert waar u bij staat. Alleen is het de vraag of die verandering wenselijk is. Had u dat in uw hoofd voor over twee jaar? Een grondige diagnose van uw organisatiestructuur, waarbij het informele aspect niet vergeten wordt, is noodzakelijk om uw onderneming voortvarend te kunnen leiden.

Wat is de juiste structuur om uw doelen te verwezenlijken? Waar liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, of is uw organisatie er zelfs bij gebaat deze níét vast te leggen. Vragen die worden beantwoord door een organisatiediagnose van Van der Velde Consultancy. Uit de diagnose volgt een heldere rapportage, waarin werkbare oplossingen worden aangedragen voor het verbeteren van de kwaliteit van uw interne organisatie.


Diep in zijn hart zou een manager alles in de hand willen houden, controle willen uitoefenen. Laat nou juist een van de belangrijkste factoren waar een ondernemer mee te maken krijgt, de cultuur van de organisatie zijn. En dat is iets ongrijpbaars, u stopt het niet in een koffertje of schaft het zomaar even af.

Maar de ervaring leert dat ook aan een organisatiecultuur te werken valt. Want deze wordt bepaald door uw bedrijfsvisie, gespiegeld in het gezamenlijke waardepatroon van uw medewerkers. Aan uw bedrijfsvisie valt te sleutelen, maar ook aan groepsnormen. Niet dat het gemakkelijk is, dergelijke processen zijn vaak langdurig en moeten zeer professioneel worden aangepakt.

Van der Velde Consultancy is bedreven in het analyseren van het proces waaruit een organisatiecultuur ontstaat. Zo dringen we door tot de kern, van waaruit we veranderingen kunnen doorvoeren, om uiteindelijk op een gewenste cultuurverandering aan te sturen. Hierbij doen we een dringend beroep op uw medewerkers; zij worden er - indachtig de visie 'ondernemen met mensen' - intensief bij betrokken door middel van bijvoorbeeld teamsessies, paneldiscussies en/of enquêtes. Ook stuurt Van der Velde Consultancy erop aan dat de oplossingen door de medewerkers zelf worden aangedragen, omdat dit het draagvlak vergroot.


Agenda: vrijdag, 15.00 - 15.45: strategie bepalen. Was het maar zo dat dat kon! Om het alleen al in de agenda te krijgen, is een hele heisa. Want het dagelijks werk moet ook doorgaan. Om die reden vinden strategische sessies dan ook vaak plaats met het management in een weekend 'op de hei'. Maar het kan ook anders. Beter.

Ten eerste bepaalt niet alleen het management de strategie, alle medewerkers worden daarbij betrokken. U onderneemt tenslotte met uw mensen. Bij hen huist een kennis van onschatbare waarde, die bij het bepalen van de bedrijfsstrategie zeker moet worden meegenomen. Ten tweede kan in dat ene weekend nou net het hoofd van de financieel directeur er niet naar staan, waardoor later de financiële onderbouwing van de strategie wankel blijkt te zijn.

Van der Velde Consultancy onderzoekt nauwkeurig wat voor uw organisatie de beste manier is om tot een degelijke strategie te komen. Vervolgens treffen we alle nodige voorbereidingen voor teamsessies of conferenties of wat dan nodig blijkt te zijn. Deze begeleiden we ook en komen zo, in nauwe samenspraak met u als opdrachtgever, tot het formuleren van een heldere strategie die organisatiebreed wordt ondersteund. En waarop u voor de eerstkomende jaren uw beleid gericht kunt afstemmen.

U wilt een diagnose stellen over onze vakkundigheid op dit gebied? Neem contact op met Van der Velde Consultancy: via de mail of op 0515 - 444 623.