Veranderingen in de organisatie zorgvuldig implementeren. Van der Velde consultancy zorgt hiervoor
Home
Adres van van der Velde Consultancy Hoe kom ik bij van der Velde Consultancy
Home Stuur Email naar van der Velde Consultancy
Wie is Dick van der Velde Lokatie Heeg (Friesland)
Ondernemen met mensen Diensten van van der Velde Consultancy
Organisatiediagnose:
structuur, cultuur en
strategie

Analyse HRM-beleid
Onderzoek werknemerstevredenheid
>> Implementatie
Interim-management
Teamwork
Loopbaancounseling
HRM-cursus op maat
Kansen te over
Continu veranderingen aankunnen


Veranderen? Neem contact op.

Niets is zo veranderlijk als de mens. Daar zit iets dubbels in. Inderdaad, aangestuurd door snel opeenvolgende maatschappelijke ontwikkelingen (wie stuurt die overigens aan?) veranderen we wat af. Maar een verandering doorvoeren in een organisatie, doen we niet op een achternamiddag. Nee, we hebben met mensen te maken, dus die verandering wordt zorgvuldig geïmplementeerd. De mens is veranderlijk, maar niet van harte.

Van der Velde Consultancy is expert in het ondernemen met mensen. Waar anderen veranderingen met angst en beven tegemoet zien, zien wij die als kansen. Kansen om een nieuwe start te maken en medewerkers te motiveren. Kansen voor mensen om een ontwikkelingssprong te maken en nieuwe werkrelaties met collega's aan te gaan. Daarnaast is een verandering doorvoeren natuurlijk ook gewoon een planmatig traject dat strak geregisseerd moet worden met adequate middelen en heldere doelen.

Nadat Van der Velde Consultancy het implementatieproces heeft begeleid, zorgen we ervoor dat de manager die het stokje overneemt voldoende gefaciliteerd is om een goede follow-up eraan te geven. Hij of zij krijgt de tools mee om het beste uit zichzelf en de medewerkers te halen, en om in te kunnen spelen op nieuwe veranderingen die zich aandienen.

Over implementeren valt nog veel meer te zeggen. We hebben nog niet genoemd: de analyse vooraf, het belang van een goede informatievoorziening, de toon en planning van communiceren, het verankeren van een verandering, het coachen van managers en teams et cetera. We moeten maar eens praten. Neem contact op met Van der Velde Consultancy, via mail of op 0515 - 444 623.