Van der Velde Consultancy. HRM trainingen op maat!
Adres van Van der Velde Consultancy Hoe kom ik bij Van der Velde Consultancy in Heeg?
Wat doet van der Velde Consultancy Diensten van van der Velde Consultancy Home Verstuur mail naar van der Velde Consultancy
Wie is Dick van der Velde Lokatie Heeg
Ondernemen met Mensen Diensten van Van der Velde Consultancy
Organisatiediagnose:
structuur, cultuur en
strategie

Analyse HRM-beleid
Onderzoek
werknemerstevredenheid

Implementatie
Interim-management
Teamwork
Loopbaancounseling
HRM-cursus op maatGrip op de zaak

WerkwijzeVerantwoordelijk tot
het uiterste
Kosten: geen
verrassingen

Redenen om van der Velde Consultancy in te schakelen zijn er te over. Om een paar voorbeelden te noemen:
  · u bevindt zich in een moeizaam verlopend fusieproces;
  · u wilt uw bedrijfsstrategie (her)formuleren en  
    verantwoordelijkheden verdelen;
  · u start een kwaliteitsproject op;
  · u verlangt naar een krachtige regisseur in een 
    veranderings-/verbeteringsproces.
In alle gevallen geldt dat u een frisse en doordachte visie op uw organisatie, management en HRM-beleid (Human Resource Management) wenst, en deze vervolgens omgezet wilt zien worden in een resultaatgerichte aanpak.


Van der Velde Consultancy geeft adviezen op het terrein van organisatie- en personeelsmanagement. De mens in zijn werkomgeving staat hierin centraal. Ook wordt gezorgd voor de succesvolle implementatie van het geadviseerde in uw dagelijkse praktijk.
Diensten:
  · organisatiediagnose: structuur, cultuur en strategie
  · analyse HRM-beleid
  · onderzoek werknemerstevredenheid
  · implementatie, uitgaand van het 'ondernemen met mensen'-principe
  · interim-management
  · teamwork
  · loopbaancounseling
  · HRM-cursus op maat
Vanuit de locatie aan het Heegermeer speelt Van der Velde Consultancy in op de behoefte van organisaties om teambuildingsactiviteiten vorm te geven. Er wordt gewerkt in een inspirerende entourage die aanzet tot actieve - en daardoor effectieve - deelname.

Na een uitgebreide kennismaking met u en de situatie, geeft Van der Velde Consultancy haar visie op het traject dat doorlopen moet worden. In overleg stellen we een plan op waarin we gedetailleerd omschrijven wat de (tussen-)doelen zijn. Bovendien nemen we daarin tussentijdse evaluatiemomenten op, waarop we zo nodig tot bijstellingen besluiten.

Is er sprake van een adviestraject, dan houden wij ons aan een 'inspanningsverplichting', wat in onze visie betekent dat wij ons verantwoordelijk voelen voor de implementatie van de door ons aangedragen adviezen. Deze visie impliceert dat wij u ondersteunen bij het concretiseren van onze adviezen.

Kosten van het inschakelen van Van der Velde Consultancy zijn te allen tijde voor de volle 100% inzichtelijk. Vooraf weet u exact waarop u kunt rekenen, tijdens het traject komt u niet voor verrassingen te staan en achteraf blijkt dat uw investering het waard was.