Interim manager nodig? Van der Velde ondersteunt U bij de zoektocht d.m.v. profielschets enz.
Home
Adres van van der Velde Consultancy Hoe kom ik bij van der Velde Consultancy
Home Email versturen aan van der Velde Consultancy
Wie is Dick van der Velde Lokatie Heeg (Friesland)
Ondernemen met mensen Diensten van van der Velde Consultancy

Organisatiediagnose:
structuur, cultuur en
strategie

Analyse HRM-beleid
Onderzoek werknemerstevredenheid
Implementatie

>> Interim-management
Teamwork
Loopbaancounseling
HRM-cursus op maat


Snel structuren doorzien


Van alle markten thuis

Interimmer nodig? Neem contact op.


Wanneer schakelt u een interim-manager in? Een vacature wordt niet snel ingevuld, een manager is langdurig ziek of met zwangerschapsverlof, of hij/zij heeft een sabbatical. Wat óók redenen zijn: een verandering moet ingevoerd, een achterstand moet goedgemaakt of er is tijdelijk een co-manager nodig, waar de interim optreedt als meewerkend coach van de zittende manager. Hoe dan ook, een interim-manager van Van der Velde Consultancy voegt altijd iets toe, tijdelijk management is een stap vooruit. 't Is meer dan alleen op de winkel passen; ook de verbouwing van de winkel wordt 'even' geregeld.

Een interim-manager is dan ook een resultaatgericht iemand met bewezen capaciteiten. Een stevige persoonlijkheid met ruime ervaring in diverse sectoren, op diverse niveaus. Zo doorziet hij/zij structuren en culturen in organisaties vlot, waardoor de inwerkperiode kort is. Met een helikopterview worden hoofdzaken gemakkelijk van bijzaken onderscheiden, en blijft het hoofddoel in het vizier. Geheel in de visie van Van der Velde Consultancy heeft deze een goed inzicht in mensen en hun beweegredenen en een sterke affiniteit met ontwikkelen van mensen.

Afhankelijk van het doel van de interim-periode schakelen we bijvoorbeeld een manager in die het vermogen heeft om mensen en een organisatie in beweging te krijgen. Of iemand die het vermogen heeft om harde doch noodzakelijke beslissingen te nemen, en de gevolgen hiervan goed weet af te handelen. Of iemand die zich als een vis in het water voelt op hetzij directie, hetzij middenkaderniveau of hetzij internationaal, hetzij mkb-niveau.

Samen met u maakt Van der Velde Consultancy een profielschets van de manager die u nodig heeft. Daarbij selecteren we op (branche-)deskundigheid, ervaring en persoonlijkheid. Vervolgens wordt de opdracht geformuleerd en bepalen we de wijze waarop deze het best kan worden uitgevoerd. Vanuit Van der Velde Consultancy vindt zogenaamd schaduwmanagement plaats, zodat de interim-manager aanspraak kan maken op een klankbord.

Tijdelijk een stoel leeg en deze willen bezetten met iemand die meer doet dan die stoel bezetten? Neem contact op met Van der Velde Consultancy, via mail of op 0515 - 444 623.